Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2009

αρνητικό-θετικό

...κινούμαστε μέσα στους αρνητικούς χώρους και ζούμε μέσα στους θετικούς...
...we move through negative spaces and dwell in positive spaces....
Matthew Frederick, 101 Things I learned in Architecture School,The MIT Press, 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια: