Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2009

ΠΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Ένα νέο Πάρκο για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), κατασκευάστηκε από το ΚΑΠΕ στο χώρο του επιδεικτικού Αιολικού Πάρκου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,01 MW, στην περιοχή της Κερατέας Αττικής. Το Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση του το Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα». Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Ενεργειακής Αγωγής - ΠΕΝΑ, σε συνδυασμό με τα καινοτόμα και πρωτοποριακά εκπαιδευτικά εργαλεία που θα δημιουργηθούν, θα δώσουν την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να κατανοήσει τους μηχανισμούς της παραγωγής, της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ όπως επίσης και τη βέλτιστη εκμετάλλευση τους. Θα δοθεί επίσης η δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να επισκεφθούν ένα χώρο όπου μπορούν να ενημερωθούν για τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, ενώ οι μικρότερες ηλικίες θα μπορούν να ερευνήσουν και ταυτόχρονα να μάθουν.
more

Δεν υπάρχουν σχόλια: