Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Οικολογικό Πάρκο στον Φαληρικό Όρμο - Τα επόμενα βήματα
Η Αξιοποίηση Υλοποιείται με ΕπιτυχίαΟικολογικό Πάρκο στον Φαληρικό Όρμο - Τα επόμενα βήματα


Ο Πρόεδρος της εταιρείας Ολυμπιακά Ακίνητα κ. Διονύσης Σταμενίτης σχετικά με την υλοποίηση της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου δήλωσε:

“Στο πλαίσιο της προσπάθειας αξιοποίησης της περιοχής μεταξύ των εκβολών Κηφισού και Ιλισού ποταμού και σε συνέχεια της μελέτης αναβάθμισης της Ζώνη Α1 που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 2009 και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σας παρουσιάζουμε τώρα την οριστικοποίηση του συνολικού προγράμματος και του Πολεο­δομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης και Κυκλοφορίας του χώρου, Master Plan, πριν την υλο­ποίηση των υπολειπομένων έργων υποδομής.
Στο οριστικό αυτό Σχέδιο αξιολογούνται οι προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευ­ση και υιοθετούνται εκείνες που κρίθηκαν από τους μελετητές και την εταιρεία ως συμβατές και επ' ωφελεία της σχεδιαζόμενης ανάπλασης.
Επίσης λαμβάνονται υπόψη και οι απαραίτητες κατευθύνσεις προκειμένου το έργο να μπορέσει να ενταχθεί στην κατηγορία πράξης (04.61.01.01) “Oλοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας” ΠΕΠ Αττικής για το οποίο προσωρινά υπάρχει από τις 27-08-2009 Aνάκληση ισχύος τής ανοιχτής πρόσκλησης με Α.Π 1161/12-02-2009.
H Εταιρεία μας, ανέθεσε σε μελετητικό γραφείο την εκπόνηση προωθημένης προμελέτης του έργου και την σύνταξη του φακέλου για την ένταξη του έργου στην διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ Αττικής. Επίσης υπέβαλε αίτηση για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία και δέχθηκε την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου.
Τέλος η προμελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου κατατέθηκαν προς έγκριση στο τεχνικό συμβούλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.”

Δεν υπάρχουν σχόλια: