Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ


απο ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Ασεμπίγιο, πες αλεύρι...

thumb
Ο Καταλανός αρχιτέκτονας Χοσέ Ασεμπίγιο και οι θαυμαστές του στο Μέγαρο Μαξί­μου πρέπει να πέσουν με τα μούτρα στη μελέτη, αφού οι Έλληνες αρχιτέκτονες απάντη­σαν στα περισπούδαστα σχέδια για «καταριανό» τσιμέντο στο Ελληνικό με μια ολοκληρωμένη με­λέτη 308 σελίδων, που κλείνει στόματα και ελπί­ζουμε και τις ορέξεις για αρπαχτήστον χώρο που όλες οι κυβερνήσεις εδώ και χρόνια μας «απει­λούσαν» ότι θα γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο.
Το ερευνητικό πρόγραμμα που έγινε από το ΕΜΠ και την ΤΕΔΚΝΑ για λογαριασμό των δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Ελληνικού, τεκμηριώνει με επιστημονικά κριτήρια ότι ο χώρος των 5.500 στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου είναι αναγκαίο, εφικτό και φθηνό να γίνει Μητρο­πολιτικό Πάρκο.
Παρκάκια και αλσύλλια
Το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, που βλέπει τους «σωτήρες» από την αλλοδαπή να σουλατσά­ρουν στη χώρα, διαλύει με τεκμηριωμένα στοιχεία όλους τους μύθους για την έλλειψη κονδυλίων και τις θεωρίες περί «δίαιτας» και «βελονισμού» της Αθήνας. Παράλληλα, η έρευνα της ομάδας του ΕΜΠ υποδεικνύει και στρατηγική με βραχυπρό­θεσμες και μακροπρόθεσμες φάσεις για τη δημι­ουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου πρασίνου, άθλησης και πολιτισμού.
Τον τελευταίο καιρό διάφοροι καλοθελητές υποστηρίζουν διάφορα ευφάνταστα, όπως ότι η Αττική και ειδικότερα τα νότια προάστια σφύζουν από πράσινο και ότι η ορθή πολιτική άποψη είναι αντί ενός Μητροπολιτικού Πάρκου να δημιουργη­θούν πολλά μικρά αλσύλλια στις υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας.
Οι ερευνητές του ΕΜΠ διαφωνούν και υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια να πούμε «όχι» σε έναν χώρο πρασίνου τη στιγμή που στην Αθήνα αντιστοιχούν 2-2,5 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανά κάτοικο και μάλιστα σε μια πόλη που στο όνομα των Ολυμπιακών Αγώνων σπατά­λησε 1,23 τ.μ. ανά κάτοικο. Όσον αφορά τις θε­ωρίες περί μικρών πάρκων και «βελονισμού», στη μελέτη επισημαίνεται ότι «γνωρίζουν πολύ καλά και οι κυβερνώντες και οι πολεοδόμοι ότι ο ρόλος του Μητροπολιτικού – και γι’ αυτό λέγεται μητρο­πολιτικό – Πάρκου είναι άλλος από αυτόν του το­πικού ή του μικρού συνοικιακού πάρκου.
Αυτός ο τύπος τοπικών πάρκων που μπορεί ακό­μα να δημιουργηθεί στις ελάχιστες διαθέσιμες εκτάσεις των υποβαθμισμένων συνοικιών είναι αναγκαίος σε συνδυασμό με Μητροπολιτικά Πάρ­κα, όχι αντί αυτών».
Όπως επισημαίνουν οι μελετητές του ΕΜΠ, το κόστος κατασκευής του πάρκου προϋπολογίστηκε έως και 16φορές ακριβότερα από τα αντίστοι­χα έργα αναπλάσεων πρώην αεροδρομίων ή κα­τασκευής αντίστοιχων πάρκων στον ευρωπαϊκό χώρο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μελέτη που προ­κήρυξε την περίοδο 2003-2007 το τότε ΥΠΕΧΩ-ΔΕ για την αστική ανάπλαση της περιοχής, μελέ­τη που προέβλεπε τη δημιουργία εντός του πάρ­κου μιας μικρής πόλης με επιφάνειες κτιρίων οι οποίες κυμαίνονταν από τα 1.300.000 τ.μ. έως τα 1.450.000 τ.μ., οι Γάλλοι μελετητές εκτιμούσαν το κόστος κατασκευής στα 250 - 300 εκατευρώ, ενώ η τελική εκτίμηση του ΥΠΕΧΩΔΕ το ανέβασε στα 700 εκατευρώ.

Το μεγάλο φαγοπότι

Στα συμπεράσματά τους οι επιστήμονες υπο­γραμμίζουν ότι η υπερβολική εκτίμηση του κό­στους αποτελεί θέση και όχι πραγματικότητα, θέ­ση η οποία μάλιστα δεν προέκυψε τυχαία, αλλά πλασαρίστηκε συστηματικά,ώστε τελικά να αιτι­ολογηθούν τα σχέδια παραχώρησης της έκτασης, του έργου ή και της μετέπειτα εκμετάλλευσης στον ιδιωτικό τομέα.
Στη μελέτη του ΕΜΠ υπογραμμίζεται ότι τα τε­λευταία 7 χρόνια δεν υπήρχε χρηστή διαχείριση και συνέπεια πληρωμών από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσα στο Ελληνικό κατά πα­ράβαση των συμβάσεων που είχαν υπογράψει.
«Αν εισπράττονταν κανονικά τα μισθώματα, στα 5 έτη τα έσοδα του πάρκου θα ανέρχονταν σε 91,8 εκατ. ευρώ, στα 10 έτη σε 183,6 εκατ. και στα 15 έτη σε 275,5 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι με 275 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να κατα­σκευαστούν 2-3 πάρκα του μεγέθους του Ελληνι­κού».
Σύμφωνα με την καταγραφή που έχει γίνει αλ­λά και από στοιχεία που έχουν κατατεθεί και στη Βουλή, προκύπτει ότι «οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν κυρίως μακροχρόνιες συμβάσεις διέκοψαν τις πληρωμές προς το ελληνικό Δημόσιο μετά το 2008. Έτσι οι δύο κρατικές εταιρείες που διαχει­ρίζονται τον χώρο δεν εισπράττουν τα πιστοποιη­μένα χρέη που δικαιούνται σύμφωνα με τις υπογε­γραμμένες συμβάσεις».
Τι μπορεί να γίνει άμεσα...
Σύμφωνα με τους ερευνητές του ΕΜΠ, για να γίνει το Ελληνικό πάρκο υψηλού πρασίνου, άθλησης και πολιτισμού προς όφελος των κατοίκων του Λεκανοπεδίου και της Αττικής, θα πρέπει άμεσα να εγκαταλειφθούν τα σχέ­δια για δόμηση νέων πολεοδομικών ενοτή­των, για πώληση τμημάτων ή του συνόλου του χώρου και η ακύρωση των επίσης πολυ­δάπανων οδικών έργων στα σκέλη των λεω­φόρων Ποσειδώνος και Αλίμου. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, προτείνουν:
 ♦ Να αρθούν άμεσα οι εσωτερικές περιφράξεις και να απομακρυνθούν όλες οι λυόμε­νες κατασκευές που χρησιμοποιούνται ως εκθεσιακοί χώροι στον προαύλιο χώρο του αεροδρομίου, ώστε αφενός μεν να αποφευ­χθεί ο περαιτέρω κατακερματισμός του χώ­ρου και αφετέρου να αναστραφεί η εικόνα υποβάθμισης.
 ♦ Να εφαρμοστεί άμεσα στην παράκτια ζώ­νη η υπάρχουσα νομοθεσία για τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέρο­ντος, με παράλληλη ανάκληση διοικητικών αποφάσεων «εξαιρέσεων» οι οποίες έχουν εκδοθεί από το πρώην υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ.
♦  Να αποδοθεί άμεσα σε δημόσια χρήση ως πάρκο το 56% του χώρου.
♦  Να αξιοποιηθούν σταδιακά 241 από τα 480 υφιστάμενα κτίρια με αποκλειστική διά­θεση των εσόδων στο πάρκο, μέσα από ήπι­ες χρήσεις. 
♦  Να δημιουργηθεί ένας μεγάλος ανοιχτός αθλητικός πόλος μητροπολιτικής εμβέλειας. 
♦  Να δημιουργηθεί κέντρο πολιτισμού.
 ♦  Να δημιουργηθεί τοπικό κέντρο με κοινω­νικού χαρακτήρα χρήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: