Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

GREEN GODDESS

απο το inflight magazine of brussels airlinesΤο γεγονός οτι το Αμβούργο μπορεί να ονομαστεί Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2011, είναι μια έκπληξη για τους περισσότερους. Η πόλη και η γύπω  ενδοχώρα της έχουν συντριπτικά βιομηχανική εικόνα: 
- το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, που φιλοξενεί  
- 1,8 εκατομμύρια ο πληθυσμός της
- το μεγαλύτερο χυτήριο χαλκού της ηπείρου. 
Παρόλα αυτά, πήρε την καλύτερη βαθμολογία καλά στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «προστασία του κλίματος», «κινητικότητα και περιβαλλοντική διαχείριση» και «διαχείριση των υγρών αποβλήτων», και ετσι η πόλη κερδίζει τον  πράσινο τίτλο της για το 2011.
Το ογδόντα τοις εκατό των Ευρωπαίων ζουν σε αστικές περιοχές, αντιπροσωπεύοντας το 75 τοις εκατό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ηπείρου, ετσι η βελτίωση του περιβάλλοντος στις πόλεις μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο. Τριάντα πέντε (35) πόλεις υπέβαλαν υποψηφιότητα για τον ευρωπαϊκό τίτλο Πράσινης Πρωτεύουσας, ο οποίος απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει τους δήμους να υιοθετήσουν περιβαλλοντικές πρακτικές και να βελτιώσουν τις οικολογικές προδιαγραφές.
Από το 1990, σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην πόλη του Αμβούργου και η περιοχή στεγάζει πολλές επιχειρήσεις που ειδικεύονται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Tο σε εξέλιξη πρόγραμμα HafenCity είναι το μεγαλύτερο οευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης βιώσιμης πόλης μέχρι σήμερα. Όταν ολοκληρωθεί, θα διευρυνθεί ο χώρος του Αμβούργου κατά 40 τοις εκατό (157 εκτάρια), αλλά σε μεγάλο βαθμό στις πολυσυζητημένες περιοχές του λιμανιού όπου βρίσκονται οι αποβάθρες. Καινοτόμες τεχνικές δόμησης και η συμμόρφωση με τις αυστηρές προδιαγραφές,  εξασφαλίζει ότι τα σπίτια και τα γραφεία της HafenCity είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν χαμηλά επίπεδα εκπομπών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: