Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Galleria Centercity by UNStudio

απο το architect studio

Galleria Centercity in Cheonan is just completed by Ben van Berkel / UNStudio.

"The Galleria Cheonan responds to the current retail climate in Asia, where department stores also operate as social and semi-cultural meeting places. Because of this, the quality of the public spaces within the building was treated as an integral aspect of the design."

(Το  Galleria Cheonan αντιμετωπίζει το σημερινό πρόβλημα του κλίματος στην Ασία, όπου τα πολυκαταστήματα λειτουργούν και ως ημι-πολιτιστικά κέντρα. Για αυτόν τον λόγο, η ποιότητα των δημόσιων χώρων μέσα στο κτήριο αντιμετωπίζεται σαν ενα αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδιασμού.
(απόδοση ΜΚ)

Ben van Berkel

Ben van Berkel, UNStudio 
Galleria Centercity
Cheonan, Korea

Δεν υπάρχουν σχόλια: