Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Αρχιτεκτονική της γης στην κοιλάδα του Ιορδάνη

απο το architechnofilia
Η UNESCO υποστήριξε τη χρήση των υφιστάμενων και ακόμα αναξιοποίητων τεχνικών στην κοιλάδα του Ιορδάνη, την Παλαιστίνη, με την συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού με up-to-ημερομηνία τεχνογνωσία και εναλλακτικές τεχνικές οικοδόμησης, κυρίως την τεχνική "λάσπη-τούβλο".  Στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στην περιοχή ως το πιο κατάλληλο υλικό κατασκευής για όλες τις τυπολογίες των κτιρίων καθώς και ως η πιο φιλική προς το περιβάλλον.


Δεν υπάρχουν σχόλια: