Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων στον Αιγιαλό

http://michanikos-online.gr/news.php?aID=12170
Τον δρόμο για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό και την παραλία υπό προϋποθέσεις και ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ανοίγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Επίσης σε αυτό καθορίζονται οι όροι για την παραχώρηση μικρών νησιών και περιέχονται διατάξεις για την αναβάθμιση λιμένων και μαρινών ώστε να προχωρήσουν διαγωνισμοί αξιοποίησης από το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ). Οριοθετείται σε σύντομο χρονικό διάστημα έξι με δώδεκα μήνες, με χρήση νέας τεχνολογίας (ορθοφωτοχάρτες) το 100% του αιγιαλού, σε όλη την επικράτεια καθώς μέχρι σήμερα έχει οριοθετηθεί μόνο το 8%.. Πιο αναλυτικά στο άρθρο 15 του νομοσχεδίου προβλέπεται η νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών .Πρόκειται για έργα φορέων του Δημοσίου ή ιδιωτών που εξυπηρετούν κοινωφελείς, ερευνητικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς όπως χαρακτηριστικά προστίθεται. Όσα δεν νομιμοποιηθούν θα κατεδαφιστούν σύμφωνα με το άρθρο 17. Από τη νομιμοποίηση εξαιρούνται κατοικίες , ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα, πλωτές εξέδρες, θαλάσσια πάρκα αναψυχής. Το τίμημα για να νομιμοποιηθεί αυθαίρετο σε αιγιαλό υπολογίζεται με έναν μαθηματικό τύπο στον οποίο λαμβάνονται μεταξύ των άλλων υπόψη η τιμή βάσης , η γεωγραφική περιοχή , η περιβαλλοντική επίπτωση , το είδος της δραστηριότητας, το εμβαδόν του χώρου , το είδος της δραστηριότητας. Με τον ίδιο τύπο υπολογίζεται και το ετήσιο τίμημα για την ενοικίαση χώρων και εγκαταστάσεων σε αιγιαλό ή παραλία. Θα πρέπει να σημειωθεί πως αν η αίτηση νομιμοποίησης αυθαιρέτου απορριφθεί, το παράνομο έργο κατεδαφίζεται με δαπάνη του αιτούντος ή επιβάλλεται, για όσο χρόνο δεν κατεδαφίζεται, αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης και επιπλέον πρόστιμο διατήρησης που ανέρχεται στο τριπλάσιο της αποζημίωσης Εξάλλου για μικρά νησιά περιέχεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η παραχώρηση, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν και του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, της χρήσης νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων και του συνεχόμενου αιγιαλού και της παραλίας για την εξυπηρέτηση σκοπών γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, ναυταθλητικών, τουριστικών και εν γένει επιχειρηματικών, εθνικής άμυνας και ασφάλειας και περιβαλλοντικής έρευνας. Για την παραχώρηση διενεργείται πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις κείμενες για τη μίσθωση δημοσίων κτημάτων διατάξεις. Η δημοπρασία παραλείπεται και η παραχώρηση γίνεται απευθείας αν σε προηγηθείσα δημοπρασία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από περισσότερους ενδιαφερόμενους ή αν η παραχώρηση ζητείται από Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αγροτικούς, αγροτοβιομηχανικούς, γεωργικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς συνεταιρισμούς και δημοτικές επιχειρήσεις. Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει: -Την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας για την εξυπηρέτηση λουομένων ή την αναψυχή του κοινού (όπως, ενδεικτικά, για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία αναψυκτηρίων, αθλοπαιδιές και γενικά κατασκευών και εγκαταστάσεων αναψυχής προσωρινού χαρακτήρα). Η παραχώρηση γίνεται με πλειοδοτική δημοπρασία. -Η παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε πρόσωπα που εκμεταλλεύονται όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κατασκηνώσεις (κάμπιγκ) και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, γίνεται απευθείας, για όσο χρόνο διαρκεί η επιχείρηση ή εκμετάλλευση του καταστήματος -Επιτρέπεται η επιχωμάτωση θαλάσσιου χώρου, για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ασκούν σε όμορη με τον αιγιαλό έκταση, εφόσον πρόκειται για τουριστικές μονάδες που έχουν ενταχθεί στο θεσμικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων ή για την οποία έχει εγκριθεί ειδικό χωροταξικό σχέδιο (ΕΣΧΑΔΑ ή ΕΣΧΑΣΕ). Για κάθε κλίνη που διαθέτει η όμορη τουριστική μονάδα , μπορούν να επιχωματωθούν μέχρι 5 τετραγωνικά μέτρα θαλάσσιου χώρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: