Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

WWF Ελλάς: Θετικά αλλά όχι επαρκή τα πρώτα δείγματα γραφής

απο τη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Θετικές, αλλά όχι επαρκείς και με ανησυχητικές διχογνωμίες για σημαντικά θέματα, κρίνονται από την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την προστασία του περιβάλλοντος στη διάρκεια των 100 πρώτων ημερών.


Με βάση το κείμενο «100 μέρες για το περιβάλλον – Προτάσεις του WWF Ελλάς προς την Κυβέρνηση της 5ης Οκτωβρίου 2009», η WWF Ελλάς προχώρησε σε αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του πρώτου τριμήνου της νέας κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει η οργάνωση, «παρά το γεγονός ότι τρεις μήνες δεν αποτελούν επαρκές χρονικό διάστημα για γενναίες πρωτοβουλίες στον μέχρι πρότινος πολιτικά απαξιωμένο τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, οι 100 ημέρες απέκτησαν συμβολική σημασία κατά τη διάρκεια των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου του 2009. Σίγουρα επίσης, παρέχουν ικανό χρόνο για σημαντικές και ενδεικτικές των προθέσεων παρεμβάσεις».

more

Δεν υπάρχουν σχόλια: