Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Ξεκαθαρίζει το τοπίο της δόμησης στην Άνδρο

απο το tromaktiko.blogspot

Δρομολογήθηκε ως φαίνεται με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ)...

όπως επίσης προβλέπεται το κατώτατο όριο κατάτμησης των οικοπέδων και οι όροι δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών της Άνδρου και των νησίδων Γαυριονήσια Κυκλάδων.
Ειδικότερα, εντός των ορίων της ΖΟΕ καθορίζεται παράκτια ζώνη η οποία επεκτείνεται σε απόσταση 350 μέτρων από τον αιγιαλό της νήσου Άνδρου, ενώ το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των οικοπέδων για την ανέγερση κατοικιών καθορίζεται σε τέσσερα στρέμματα και για την ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων τα 15 στρέμματα. 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση των κατοικιών ορίζεται στα 150 τ.μ. και η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη τα 200 τ.μ., ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων καθορίζεται στα 4,50 μέτρα (και σε περίπτωση που υπάρχει στέγη το ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5,50 μέτρα), ενώ προβλέπεται και η κατασκευή 1ος ορόφου, όμως στο 30% της καλυπτόμενης επιφάνειας. 

Στις παράκτιες περιοχές της Άνδρου επιτρέπεται η κατασκευή κατοικιών, αναψυκτηρίων, εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης, πολιτιστικών κέντρων, γεωργικών αποθηκών και ξενοδοχείων μέχρι 100 κλινών. 

Ακόμη, για την εξυπηρέτηση των λουόμενων επιτρέπεται στον αιγιαλό η τοποθέτηση μη μόνιμης ξύλινης κατασκευής για χρήση αναψυκτηρίου μέχρι 10 τ.μ. και σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων μεταξύ του ενός και του άλλου αναψυκτιρίου. 

Παράλληλα, στις περιοχές προστασίας της φύσης οι οποίες καθορίζονται με το σχέδιο διατάγματος δεν επιτρέπεται η δόμηση, η εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας, οι εκσκαφές, τα μπαζώματα, οι εκχερσώσεις, κάθε είδους εξορυκτική-λατομική δραστηριότητα, καθώς και η καταστροφή καλαμιώνων. 

Αντίθετα, στις περιοχές αυτές (προστασίας της φύσης) επιτρέπεται η επισκευή παραδοσιακών κατασκευών, ο εκσυγχρονισμός των νομίμως υφισταμένων κτισμάτων, χωρίς όμως επέκταση, όπως επιτρέπεται η γεωργική καλλιέργεια, η βοσκή και η μελισσοκομία. 

Επίσης, σε όλες τις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές της Άνδρου απαγορεύεται η κατεδάφιση, η κάθε είδους καταστροφή ή αλλοίωση των παραδοσιακών λιθόκτιστων κτισμάτων που βρίσκονται στην ύπαιθρο υπό την μορφή συγκροτημάτων εξειδικευμένης αγροτικής χρήσης ή μεμονωμένων κτισμάτων όπως είναι κατοικίες, κελιά, κλεφτοκέλια, ληνοί, κρασοκέλια, μιτάτα, νερόμυλοι, αλώνια, βρύσες, ανεμόμυλοι, περιστερώνες κ.λπ. 

Σύμφωνα πάντα με το διάταγμα, επιβάλλεται η επισκευή, αποκατάσταση ή αναστήλωση όλων των παλαιών κτιρίων, παραδοσιακών κατασκευών, αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των νησιών έστω και εάν οι απαιτούμενες εργασίες είναι καθ’ υπέρβαση ύψους, κάλυψης, αρτιότητας οικοπέδου, με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε επέμβαση επί αυτών δεν αλλοιώνει τα μορφολογικά στοιχεία τους και οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης τους ακολουθούν την παραδοσιακή τεχνοτροπία και χρησιμοποιούνται ίδια ή παρεμφερή υλικά με τα αρχικά. 

Πάντως, απαγορεύεται η αντικατάσταση του φέροντα οργανισμού (τοιχοποιία) παραδοσιακού κτιρίου με οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ οι φθορές στον φέροντα οργανισμό αντιμετωπίζονται με τα ίδια υλικά, ενώ παράλληλα επιτρέπεται η ενίσχυσή του με «σημειακές» επεμβάσεις οπλισμένου σκυροδέματος. 

Σε περίπτωση κατά την οποία παραδοσιακό κτίριο κριθεί επικίνδυνα ετοιμόρροπο και επιβληθεί η κατεδάφισή του, το κτίριο ανακατασκευάζεται στην αρχική του μορφή. 

Εφόσον υπάρχουν πρόσθετα αρχιτεκτονικά στοιχεία ή έχουν γίνει νεότερες προσθήκες-επεμβάσεις, πάσης φύσεως, επί των κτιρίων που αλλοιώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους επιβάλλεται η προηγούμενη αποκατάσταση της μορφής τους και η απομάκρυνση των ασυμβίβαστων με το χαρακτήρα του κτίσματος υλικών ή προκτισμάτων. Η έγκριση των οικοδομικών εργασιών δίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, απαιτείται φωτογραφική, βιβλιογραφική ή άλλη επιστημονική τεκμηρίωση και σχεδιαστική αποτύπωση των κτισμάτων που θα αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή τους, ενώ όλα αυτά τα στοιχεία υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται στο φάκελο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. 

Εφόσον τα οικόπεδα έχουν κλίση πάνω από 40% δεν επιτρέπεται η δόμησή τους. Αντίθετα, στα οικόπεδα αυτά επιτρέπονται οι πλινθόκτιστες κατασκευές μέχρι 15 τ.μ. και με ύψος έως 2,50 μέτρα. 

Επίσης, απαγορεύεται η επένδυση των εξωτερικών όψεων με πλακίδα, όπως απαγορεύεται η κατασκευή τόξων, αψίδων, βόλτων ή άλλων διακοσμητικών στοιχείων στην εξωτερική όψη των κτιρίων, καθώς και στις περιφράξεις, εκτός αν αποτελεί χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό στοιχείο των κτισμάτων του νησιού. 

Τέλος, απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων με τη μορφή ανεμόμυλων, όπως απαγορεύονται και οι πυλωτές. Η δε μάντρες θα κατασκευάζονται από ξερολιθιά ή αργολιθοδομή χωρίς τονισμένους αρμούς και επιχρίσεις.


απο το eredΑλλάζουν οι όροι δόμησης στην Ανδρο
RE+D Magazine
11-07-2011, 07:59
Μεγάλες αλλαγές στους όρους δόμησης ενός από τα πιο "ελκυστικά" νησιά για επενδύσεις, την Ανδρο, προβλέπει Προεδρικό Διάταγμα. Οι όροι για να μπορέσει κάποιος να κτίσει γίνονται πιο αυστηροί σε μια προσπάθεια να προστατευτεί το νησί. Σύμφωνα με το ΠΔ, καθορίζονται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) όρια κατάτμησης κ.λπ. στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές.
Στη ΖΟΕ καθορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα 4 στρέμματα με πρόσοψη γηπέδων σε νόμιμα υφιστάμενο δρόμο, ενώ το όριο για τα τουριστικά καταλύματα είναι 15 στρέμματα και κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, γήπεδα με ελάχιστο εμβαδόν 8 στρεμμάτων.
Οσες οικοδομικές άδειες έχουν ήδη εκδοθεί, εκτελούνται ή αναθεωρούνται με τις ευνοϊκότερες προϊσχύουσες διατάξεις και το ίδιο επιτρέπεται και στις περιπτώσεις στις οποίες θα έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στις Πολεοδομίες, πριν να δημοσιευθεί το νέο Π.Δ. στο ΦΕΚ.
Σε πολλές περιοχές της ΖΟΕ που εκτείνεται σε απόσταση 350 μ. από τη γραμμή του αιγιαλού, η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση φθάνει τα 150 τ.μ. και η μέγιστη κάλυψη 200 τ.μ., ενώ σε μεγαλύτερα των 4 στρεμμάτων γήπεδα, αξιοποιείται ο μαθηματικός τύπος που δεν μπορεί όμως να οδηγήσει σε δόμηση μεγαλύτερη των 400 τ.μ., το πολύ. Τα κτίσματα είναι ισόγεια με ύψος μέχρι 4,50 μ. και 5,5 μ. εφόσον επιτρέπεται στέγη.
Το σχέδιο Π.Δ. επιτρέπει να διατηρηθούν (επισκευαστούν και εκσυγχρονιστούν) νομίμως υφιστάμενα κτήρια έστω και αν η χρήση τους αντίκειται στο νέο καθεστώς. Σε όλο το νησί απαγορεύεται η κατεδάφιση ή αλλοίωση των παραδοσιακών λιθόκτιστων κτισμάτων και επιβάλλεται η αποκατάσταση των παλαιών κτηρίων, παραδοσιακών κατασκευών, ενώ απαγορεύεται η δόμηση σε γήπεδα με κλίση μεγαλύτερη των 40% και οποιαδήποτε μετατροπή των καλντεριμιών.
Οι δρόμοι για τροχοφόρα και τα κτήρια πρέπει να απέχουν πάνω από 100 μ. από τη γραμμή του αιγιαλού. Επίσης απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων επί υποστηλωμάτων ή με μορφή ανεμόμυλων περιστεριώνων, οι εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών, ενώ οι ηλιακοί θερμοσίφωνες τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου.