Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009


...οι αρχιτέκτονες πρέπει να μάθουν να σχεδιάζουν παθητικά, για να μη σχεδιάζουν αντι-παθητικά........

ελεύθερη απόδοση απο την ομιλία του καθηγητή ΑΠΘ κ.Θαλή Αργυρόπουλου, στο διεθνές συνέδριο της PLEA στο Ρέθυμνο Κρήτης, καλοκαίρι 1983 και αναφέρεται στον παθητικό ηλιακό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό τον φιλικό προς το περιβάλλον, τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009

Το αλφαβητάρι της κλιματικής αλλαγής


απο την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Α Ανταρκτική, Αρκτική: περιοχές του πλανήτη μας στις οποίες αναμένεται μελλοντικά, σύμφωνα με τα μοντέλα κλιματικών αλλαγών, η μεγαλύτερη αύξηση της μέσης τιμής θερμοκρασίας.
Ανανεώσιμες: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι οι φυσικές πηγές ενέργειας, που υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον, που δεν εξαντλούνται και που με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις δύνανται να μετατραπούν σε ηλεκτρική ή θερμική ενέργεια, όπως είναι ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, η γεωθερμία, οι υδατοπτώσεις, η θαλάσσια κυμάτωση. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι να αυξήσει την ποσόστωση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επί του συνόλου της κατανάλωσης ενέργειας.
Αέρια του θερμοκηπίου: τα αέρια τα οποία θεωρούνται ότι δημιουργούν με τις αυξημένες συγκεντρώσεις τους στην ατμόσφαιρα το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα βασικότερα εξ αυτών είναι το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο.
Ακραία καιρικά φαινόμενα: καιρικά φαινόμενα όπως η βροχόπτωση, ο καύσωνας, ο παγετός ή ο άνεμος που εμφανίζονται με ένταση μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη για μια περιοχή.
Αειφορία ή αειφόρος ανάπτυξη: είναι διαδικασία με την οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες του παρόντος, χωρίς να υπονομεύονται οι απαιτήσεις των μελλοντικών γενεών.

Β Βιώσιμη ανάπτυξη: η ανάπτυξη που βασίζεται στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.
Βιόσφαιρα: είναι η νοητή σφαίρα η οποία περιβάλλει τον πλανήτη μας και στην οποία υπάρχει ζωή. Η βιόσφαιρα περιλαμβάνει την επιφάνεια της Γης, το έδαφος, τη θάλασσα και την ατμόσφαιρα.
Γ Γεωθερμία ή γεωθερμική ενέργεια: είναι η θερμική ενέργεια η οποία προέρχεται από τις διεργασίες στο εσωτερικό της Γης και συνήθως από μεγάλο βάθος. Ορισμένες χώρες, όπως η Νέα Ζηλανδία, έχουν δυνατότητα ενεργειακής αυτάρκειας μόνο από τη γεωθερμία. Στην Ελλάδα υπάρχουν γεωθερμικά πεδία σε περιοχές ηφαιστειακής δραστηριότητας, όπως π.χ. η Νίσυρος.
Δ Διακυβερνητική επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC): ιδρύθηκε το 1988 από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (World Meteorological Organization - WMO) και το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (United Nations Environment Programme - UNEP) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο σκοπός της επιτροπής είναι η αξιολόγηση της επιστημονικής γνωστικής βάσης και των ερευνών που διεξάγονται για τη μελέτη των κλιματικών αλλαγών.
Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα: είναι η τεχνολογία που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών ορυκτών καυσίμων, με τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται από μονάδες εκπομπής ρύπων, και στην υπόγεια αποθήκευσή του.
Ε Ερημοποίηση: η σταδιακή υποβάθμιση από ανθρωπογενείς ή φυσικές αιτίες της καλλιεργήσιμης γης σε ξηρές, ημίξηρες και ύφυγρες περιοχές, με την αντίστοιχη απώλεια των καλλιεργειών.
Ζ Ζώνες κλιματικές: ζώνες παράλληλα του Ισημερινού που χωρίζουν τον πλανήτη ανάλογα με το κλίμα που επικρατεί σε τροπικές, εύκρατες και πολικές περιοχές.
Η Ηλιακή ενέργεια: είναι η ενέργεια η οποία προέρχεται από την ακτινοβολία του ήλιου και θεωρείται ο κύριος ρυθμιστής του κλίματος. Η ηλιακή με την αιολική ενέργεια θεωρούνται οι πιο διαδεδομένες μορφές ανανεώσιμων πηγών στον πλανήτη και ως εκ τούτου αναπτύσσεται ραγδαία η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών για την εκμετάλλευσή τους.
Θ Θερμοκήπιο ή φαινόμενο του θερμοκηπίου: θεωρείται το φαινόμενο της παγίδευσης ενός μέρους της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του πλανήτη λόγω της ύπαρξης ενός στρώματος αερίων που εμποδίζουν τη διάχυση της θερμότητας προς την ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου τροφοδοτείται από την αύξηση συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.
Ι Ιστορικά κλιματικά στοιχεία: ονομάζονται οι διάφορες, άμεσες ή έμμεσες, γραπτές αναφορές από πολλούς συγγραφείς σε κλιματικά στοιχεία παρελθόντος. Οι αναφορές αυτές σε περιόδους παγετού ή υψηλών θερμοκρασιών μέσω των διαφόρων ιστορικών κειμένων είναι οι πιο αξιόλογες εκτιμήσεις για τους κλιματολόγους σχετικά με τη μεταβολή του κλίματος τα τελευταία 2.000 χρόνια...
Κ Κιότο: πόλη της Ιαπωνίας στην οποία υπεγράφη το 1992 από διάφορες χώρες το Πρωτόκολλο βάσει του οποίου ρυθμίζεται η εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και εκπέμπουν τα μεγαλύτερα ποσοστά των αερίων του θερμοκηπίου, δεν έχουν υπογράψει το κείμενο.
Κλίμα: η καταγραφή του καιρού σε μια συγκεκριμένη περιοχή τουλάχιστον για μια δεκαετία.
Καιρός: η καταγραφή της φυσικής κατάστασης της ατμόσφαιρας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Κλιματικά μοντέλα: αριθμητικά μοντέλα που προσπαθούν να προσομοιάσουν τις φυσικές διεργασίες στην ατμόσφαιρα μέσα από μαθηματικούς τύπους. Βασίζονται στο ενεργειακό ισοζύγιο μεταξύ ωκεανών και ατμόσφαιρας και έχουν τη δυνατότητα με διάφορα σενάρια να αποτυπώσουν την κατάσταση του κλίματος μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που φτάνει και τα 100 χρόνια.
Κλιματική αλλαγή: κλιματική αλλαγή ονομάζεται η διεργασία της σταδιακής αλλαγής του κλίματος είτε από ανθρωπογενή είτε από φυσικά αίτια. Ως ανθρωπογενή αίτια χαρακτηρίζουμε την επέμβαση του ανθρώπου στη σύσταση της ατμόσφαιρας, κυρίως με τις βιομηχανικές εκπομπές, και ως εκ τούτου τη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου και της σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας κ.λπ.
Λ Λειψυδρία: η έλλειψη νερού αφενός λόγω υπερκατανάλωσης και υπεράντλησης, αφετέρου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και έλλειψης βροχοπτώσεων. Τα διάφορα σενάρια της σταδιακής θέρμανσης του πλανήτη προβλέπουν λειψυδρία και ερημοποίηση μεγάλων περιοχών, κυρίως στη Νότια Ευρώπη και ιδιαίτερα σε μεσογειακές χώρες.
Μ Μάουνα Λόα: αστεροσκοπείο της Χαβάης σε μεγάλο υψόμετρο, που τα τελευταία χρόνια μετράει συστηματικά τις συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα, με σκοπό τη μελέτη συσχέτισης των κλιματικών αλλαγών με τις συγκεντρώσεις αυτού του αερίου.
Ν (Ελ) Νίνιο, (Λα) Νίνια: θερμά ωκεάνια ρεύματα του Ειρηνικού που κινούνται από την περιοχή της Ινδονησίας προς την περιοχή της Αμερικής και εμφανίζονται στην περιοχή των δυτικών ακτών της Νότιας Αμερικής κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και με μια περιοδικότητα 3 έως 6 ετών. Συνήθως συνοδεύονται από έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία επιφέρουν μεγάλες καταστροφές με βροχοπτώσεις και πλημμύρες στην παράκτια περιοχή της δυτική Νότιας Αμερικής. Η εμφάνιση αυτών των ρευμάτων παίζει σημαντικό ρόλο στη βιοποικιλότητα των θαλασσών και στο κλίμα της ευρύτερης περιοχής, ενώ επιδρά άμεσα και στο παγκόσμιο κλίμα. Η Λα Νίνια είναι το ίδιο φαινόμενο με το Ελ Νίνιο, με πιο αραιά εμφάνιση και πορεία εμφάνισης αντίθετη του Ελ Νίνιο.
Ξ Ξηρασία: το αποτέλεσμα της έλλειψης αποθεμάτων επιφανειακού και υπόγειου νερού λόγω αραιών βροχοπτώσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τη σύγχρονη εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, συνήθως λόγω, υπεράντλησης για τις αγροτικές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι.
Ο Οζον: αέριο που απαντάται στα χαμηλά και υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Το όζον των χαμηλών ατμοσφαιρικών στρωμάτων είναι υπεύθυνο για τη ρύπανση αστικών και ημιαστικών περιοχών, ενώ αντιθέτως το όζον των υψηλών ατμοσφαιρικών στρωμάτων είναι ο βασικός παράγων φιλτραρίσματος και προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία, που θεωρείται υπεύθυνη για τους καρκίνους του δέρματος.
Ορυκτά καύσιμα: καύσιμα υλικά όπως πετρέλαιο, κάρβουνο, που προέρχονται από το υπέδαφος.
Π Ποικιλότητα: ο αριθμός των ειδών ή συστατικών ενός οικοσυστήματος. Η κλιματική αλλαγή επιφέρει αλλαγές στην ποικιλότητα λόγω της εξαφάνισης πολλών ειδών του ζωικού και φυτικού βασιλείου.
Ρ Ρύποι: ατμοσφαιρικοί ρύποι θεωρούνται οι χημικές ενώσεις που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και ανάλογα με τις συγκεντρώσεις τους μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, όπως και καταστροφή του περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων.
Σ Σενάρια κλιματικών μοντέλων ή κλιματικών αλλαγών: οι διάφορες παραδοχές που κάνουμε σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις φυσικών, οικονομικών και κοινωνικών μεγεθών, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι στην εφαρμογή των κλιματικών μοντέλων για να προβλέψουμε την πορεία του κλίματος.
Στρατόσφαιρα: θεωρείται το υψηλότερο στρώμα της ατμόσφαιρας, που βρίσκεται σε μια απόσταση κοντά στα 10 με 17 χιλιόμετρα, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος και μήκος.
Τ Τροπόσφαιρα: θεωρείται το κατώτατο στρώμα της ατμόσφαιρας πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη, μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα όλα τα μετεωρολογικά φαινόμενα.
Τροπικά δάση: δασικές εκτάσεις στον Αμαζόνιο και την Κεντρική Αφρική που η πιθανή καταστροφή τους από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη μας.
Υ Υποσαχάρια Αφρική: περιοχή της Αφρικής που σύμφωνα με τ' αποτελέσματα των κλιματικών μοντέλων θ' αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα από τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως λόγω των επιπτώσεων του μεταβαλλόμενου κλίματος στον κύκλο νερού. Η Ε.Ε. προσπαθεί μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων να βοηθήσει τις υποσαχάριες χώρες ν' αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.
Υποθαλάσσιο ρεύμα του κόλπου: θεωρείται το τμήμα του ρεύματος που λόγω αλατότητας και θερμοκρασίας βυθίζεται στον ωκεανό στον βόρειο Ατλαντικό, διατηρώντας ένα κλειστό κυκλοφοριακό σύστημα. Η διακοπή της κυκλοφορίας του ρεύματος λόγω της αλλαγής της αλατότητας του ωκεανού από την τήξη των πάγων θα επιφέρει δραματικές αλλαγές στο κλίμα σε πολλές περιοχές του πλανήτη, ειδικά στο βόρειο ημισφαίριο σε περιοχές της Ευρώπης που βρέχονται από τον βόρειο Ατλαντικό.
Φ Φυσικοί πόροι: θεωρούνται τα συστατικά του περιβάλλοντος που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ορθολογικά από τον άνθρωπο στην προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων οδηγεί στην εξάντλησή τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον και την κοινωνία.
Χ Χρηματιστήριο ρύπων: η προσπάθεια εμπορίας των ρύπων σε χρηματιστηριακή μορφή στο εγχείρημα περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Εγκαταστάσεις που ρυπαίνουν πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια της συνθήκης του Κιότο αναγκάζονται να αγοράζουν δικαιώματα ή χρηματιστηριακές μονάδες εκπομπών προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Μονάδες με μικρές εκπομπές κάτω από τα συμφωνηθέντα όρια έχουν τη δυνατότητα διάθεσης στο χρηματιστήριο αυτού του υπολοίπου, σε τιμές που διαμορφώνονται στη σχετική αγορά.
Ψ Ψύξη: η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τα δεδομένα από παρατηρήσεις και αναλύσεις στοιχείων, όπως ατμοσφαιρικά αέρια που παγιδεύτηκαν στους πάγους της Ανταρκτικής τις περασμένες χιλιετίες, ο πλανήτης μας πέρασε περιόδους κατά τις οποίες η μέση τιμή της θερμοκρασίας είχε σημαντικές αποκλίσεις με μεγάλες περιόδους παγετώνων.
Ω Ωκεανός: θεωρείται λόγω της τεράστιας θερμοχωρητικότητας ο βασικός παράγοντας αλλαγής του κλίματος. Εν αντιθέσει προς την ατμόσφαιρα, που η κατάστασή της μπορεί να μεταβληθεί σχετικά γρήγορα, οι ωκεανοί έχουν ένα έργο μεταβολισμού καθιστώντας αυτό το σύστημα ένα είδος θερμοφόρας για τη Γη και διατηρώντας τις θερμοκρασιακές αλλαγές σε λογικά επίπεδα. Εκτός τούτου, η δυνατότητα αποθήκευσης και ανταλλαγής με την ατμόσφαιρα τεράστιων ποσών διοξειδίου του άνθρακα δίνουν στους ωκεανούς το βασικό ρυθμιστικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή.

Από τον Μιχάλη Πετράκη, διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (τομέας περιβάλλον).

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009

ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

απο τη αγαπημένη μου φίλη Ειρήνη Τσιάκκα, έλαβα σήμερα ενα γράμμα για τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, το οποίο επισυνάπτω:

Προς: Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιάννη Αλαβάνο

ΘΕΜΑ: ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ


Παιανία, 16 Νοεμβρίου 2009


Κραυγή αγωνίας και ντροπή για τους χιλιάδες συναδέλφους που είναι είτε άνεργοι είτε στο όριο φτώχειας.
Κραυγή αγωνίας στο ΤΕΕ που είναι ανενεργό!
Συνάδελφοι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι!
Κάτι πρέπει να γίνει. Όχι λόγια, φτάνει ο συνδικαλισμός και οι ίντριγκες τους. Δείτε γύρω σας πόσοι, ειδικά προχωρημένες ηλικίας είναι βουβοί και καταποντίζονται μέσα στην αθλιότητα.
Είμαι 35 χρόνια μέλος του ΤΕΕ, πλήρως απογοητευμένη και δεν βλέπω την ώρα να πάρω τη σύνταξη αν βέβαια μείνουν λεφτά στο ταμείο μας!
ΠΡΟΤΕΙΝΩ
1. Ταμείο βοηθείας – αλληλεγγύης στους συναδέλφους που αποδεδειγμένα είναι άνεργοι σαν άτοκο δάνειο ή κάτι άλλο.
2. Κινητοποίηση και ενθάρρυνση οι συνάδελφοι που έχουν πρόβλημα να παρουσιαστούν και να το ΔΗΛΩΣΟΥΝ.
3. Οργάνωση κέντρου υποστήριξης.
4. Διευκολύνσεις στην καταβολή ΤΣΜΕΔΕ ή απαλλαγή αν έχει λίγα χρόνια μέχρι την σύνταξη ή υπό άλλους όρους.
Ρωτήστε και θα μάθετε πόσοι συνάδελφοι είναι απλήρωτοι μήνες, χωρίς νομική υποστήριξη από το ΤΕΕ. Αλήθεια αυτή η υπηρεσία τι ρόλο παίζει; Είναι ενδιαφέρον να μας κάνουν έναν απολογισμό των έργων και των πράξεών τους.
Γράφω αυτή την επιστολή μετά από μια συνάντηση με έναν πρώην συμφοιτητή που είναι στο όριο να μείνει … άστεγος! και συγκλονίστηκα.
Ο κλάδος μας νοσεί, υποφέρει και είναι ορφανός από ηγεσία.
Στη διάθεσή σας τα στοιχεία που έχω.


Ειρήνη Τσιάκκα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2009

Αυστραλία: 250.000 κατοικίες κινδυνεύουν από τις κλιματικές αλλαγές

http://www.youtube.com/watch?v=G8IozVfph7I


απο το TVXS

Περίπου 250.000 κατοικίες κατά μήκος των ακτών της Αυστραλίας είναι πιθανό να κινδυνεύσουν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών, σύμφωνα με έκθεση της αυστραλιανής κυβέρνησης.
Στην έκθεση, με τίτλο «Κίνδυνοι στις Αυστραλιανές Ακτές από τις Κλιματικές Αλλαγές», την οποία παρουσίασε η υπουργός Κλιματικών Αλλαγών Πένι Γουόνγκ, τονίζεται ότι 157.000 με 247.000 κατοικίες θα κινδυνεύσουν, εάν δε ληφθούν μέτρα και εάν η στάθμη της θάλασσας ανέλθει κατά 1,1μ.
«Με βάση τα επιστημονικά στοιχεία, το κλίμα μας αλλάζει γρηγορότερα απ΄ ό,τι αρχικά πιστεύαμε και οι συνέπειες είναι πιθανό να είναι σοβαρότερες, καθώς αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας και οι σφοδρές καταιγίδες και πλημμύρες αποτελούν όλο και πιο συχνό φαινόμενο», τόνισε η υπουργός. «Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθεί η ρύπανση από το διοξείδιο του άνθρακα και ότι η Αυστραλία πρέπει να προσαρμοστεί στις κλιματικές αλλαγές, τις οποίες δεν μπορεί να αποφύγει», επισήμανε.

Η Γουόνγκ ανακοίνωσε τη σύσταση επταμελούς συμβουλίου, το οποίο θα μελετά τις επιπτώσεις τις ανόδου της στάθμης της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές. Η Αυστραλία, η χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές άνθρακα στον κόσμο, είναι μια από τις χώρες με τις περισσότερες κατά κεφαλήν εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009

Ηλιακή ενέργεια από τη Σαχάρα


απο την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-The Guardian

Σύνδεση της Βόρειας Αφρικής με Ευρώπη

Ενα βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα βρίσκεται από την περασμένη Δευτέρα το σχέδιο κόστους 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή στην Ευρώπη ηλιακής ενέργειας από τη Σαχάρα, αφού σχηματίστηκε μια κοινοπραξία δώδεκα εταιρειών που θα υλοποιήσει το έργο.
Η Desertec Industrial Initiative (DII) σκοπεύει να διοχετεύει στην Ευρώπη το 15% της ηλεκτρικής της ενέργειας έως το 2050 ή νωρίτερα, χρησιμοποιώντας δίκτυα παροχής που απλώνονται κατά μήκος της ερήμου και στη Μεσόγειο Θάλασσα.
Η κοινοπραξία συστάθηκε από τη γερμανική Munich Re, και περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Γερμανίας, μεταξύ τους οι Siemens, E.ON, ABB αλλά και η Deutsche Bank. Η DDI εκτιμά ότι ήδη από το 2015 θα μπορεί να αρχίσει να παρέχει ηλιακή ενέργεια στην Ευρώπη.
«Εχουμε τώρα φθάσει σ’ ένα πραγματικό ορόσημο, αφού η εταιρεία ιδρύθηκε και είναι βέβαιο ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να καρποφορήσουν οι επιχειρήσεις στον τομέα αυτό», δήλωσε ο καθηγητής Πέτερ Χόπε, επικεφαλής του αρμόδιου για την κλιματική αλλαγή τμήματος της Munich Re.
«Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα προς την επίλυση των δύο βασικών προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει ο κόσμος μέσα στα επόμενα χρόνια, αυτών της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής ασφάλειας».
more

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2009

ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥMΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΔΑΝΙΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ;Γίνεται πολλή κουβέντα για το πρότυπο της Δανίας σχετικά με τα ενεργειακά θέματα. Γίνεται κουβέντα για την «πράσινη χώρα» με τους συνειδητοποιημένους κατοίκους που κατάφεραν να γίνουν πρότυπο προς μίμηση. Γίνεται κουβέντα πολλή και έντονη για τα ζητήματα της καταστροφής του πλανήτη, για κατασπατάληση των φυσικών πόρων, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Παράλληλα εχει δοθεί πολλή δημοσιότητα στο θέμα της ενέργειας, γράφονται άρθρα γράφονται, προβάλλονται ταινίες, οργανώνονται  ομιλίες.
Ακούστηκαν κάποιες κριτικές για επικοινωνιακά τεχνάσματα, για προεκλογικές εξαγγελίες που θα μείνουν στο συρτάρι αργότερα, για αύξηση της πελατείας των επαγγελματιών, για μια «καταναλωτική» γενικώς αντιμετώπιση του ζητήματος.
Πράγματι η πολλή ενασχόληση σε βάζει σε σκέψεις.
Αν ξεκινήσουμε από την αρχή και 
ας παραδεχτούμε οτι τα θέματα ενέργειας είναι πρώτιστα θέματα πολιτικής, διοίκησης και λήψης αποφάσεων σε ανώτερο κρατικό επίπεδο.
Είναι όμως και θέμα πληροφόρησης, ενημέρωσης, κατανόησης του αντικειμένου από την πλευρά των πολιτών και απόφασης για το 
ποια στάση θα κρατήσουν. Η εμπειρία διδάσκει ότι τόσο μεγάλα ζητήματα δεν εχουν άμεση ανταπόκριση, ευκολία σε αλλαγές και κυρίως σε αλλαγή νοοτροπίας. Ακόμη περισσότερο δε που στις μέρες μας οι κοινωνίες δρουν με κριτήρια καταναλωτικά και γιατι όχι, ωφελιμιστικά. Αποδειχτηκε ότι αφ’ενός τα κίνητρα αποδίδουν περισσότερο απ’οτιδήποτε άλλο και αφέτέρου η ενημέρωση, η βαθειά γνώση και η βιωματική εμπειρία για το τι συμβαίνει ακριβώς. Οι παράγοντες αυτοί βοηθούν στην μείωση της αδράνειας και στην προσέγγιση κάθε καινούργιας άποψης με μικρά, έστω  βήματα.
Το 1973, η κρίση του πετρελαίου, εβαλε τους διοικητικούς, οικονομικούς και επιστημονικούς αρμόδιους σε σκέψεις. Επρεπε να βρεθεί και να δοθεί μια λύση στο επείγον πρόβλημα της μείωσης του βασικού μέχρι τότε «καυσίμου».
Ο κόσμος άρχισε από την πίεση των περιστάσεων να ψάχνει άλλες λύσεις, ξεχασμένες σε συρτάρια από παλαιοτάτων χρόνων. Αρχισαν οι παρατηρήσεις και οι διαπιστώσεις ότι υπάρχουν 
κι άλλοι τρόποι αντιμετώπισης .
Οι παράγοντες της φύσης μπορούσαν να γίνουν σύμμαχοι.
Ας πάμε πάλι στη Δανία, που εδώ και χρόνια εχει γίνει θέμα συζήτησης, προτυπο για την διαχείρηση των φυσικών πόρων και πόλος έλξης επισκεπτών,
που θέλουν από κοντά  να δούν το θαύμα που συντελειται εκεί.
 Ενεργειακή πολιτική
Η Δανία πήρε τα πρώτα μέτρα, το 1973, όταν εβαλε το πρώτο στοίχημα, διαμόρφωσε μια νέα ενεργειακή πολιτική και σήμερα έφτασε να γίνει η περισσότερο αυτάρκης χώρα στον κόσμο στον τομέα της ενέργειας, καθώς εκτός από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου που βρίσκονται στα χωρικά της ύδατα, ανέπτυξε ένα τεράστιο δίκτυο ανεμογεννητριών, στην ξηρά και στην θάλασσα, που της εξασφαλίζουν το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται. Μεταξύ των μέτρων είναι τα παρακάτω;
  • Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός Αβερντορ λίγο εξω από την Κοπενχάγη (CO2penhagen την αναγράφουν οι ίδιοι οι Δανοί), παράγει ηλεκτρισμό από λιθάνθρακα, φυσικό αέριο και βιομάζα.
  • Εχει κατασκευασθεί ένα τεράστιο δίκτυο ποδηλατοδρόμων  μήκους 100 χλμ μόνο για την Κοπενχάγη, με αποτέλεσμα είναι στα 5,5 εκατομμύρια κατοικων της Δανίας να ανα-    λογούν 10,5 εκατομμύρια ποδήλατα.
  • Εξη πόλεις της Δανίας εχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα κατάκτησης στοχων εξοικονόμισης ενέργειας, μείωσης ρύπων, χρήσης ΑΠΕ, αειφορίας και δημιουργίας προτύπων               για όλο τον πλανήτη. Το πρόγραμμα αυτό με το όνομα ecocities, εχει οργανωθεί            από την κρατική Danish Energy Agency και περιλαμβάνει μεταξύ των εξη πόλεων την Κοπενχάγη, με στοχο να γίνει η παγκόσμια περιβαλλοντική μητρόπολη και το Αρχους  
  • Δόθηκε έμφαση στη χρήση της βιοτεχνολογίας για την δημιουργία «οικολογικών»     ενζύμων νέας γενιάς, που εξαφανίζουν τους λεκέδες σε χαμηλές θερμοκρασίες νερού.
  • Μια σειρά φορολογικών επιβαρύνσεων για όσους επιβαρύνουν με διάφορους τρόπους    το περιβάλλον.
Με αυτές τις δράσεις, η Δανία κατάφερε σχετικά γρήγορα να απεξαρτηθεί από πετρελαιοπαραγωγές χώρες με πολιτική αστάθεια, να αποκτήσει ένα πλήρες σχέδιο ενεργειακής αυτονομίας, να καταφέρει σε δέκα χρόνια να γίνει η πρώτη χώρα παγκοσμίως σε αιολικά πάρκα και να διατηρήσει τη θέση της μέχρι σήμερα, Τέλος δε να αναγνωριστεί ως χώρα με επιστημονική εξειδίκευση στα νέα επαγγέλματα που σχετίζονται με αναλλακτικές και φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας και οι εταιρείες και οι επιστήμονες από τη Δανία να είναι περιζήτητοι στον τομέα της τεχνογνωσίας αφ’ενός, αφ’ετέρου δε η χώρα να φτάσει στην πρώτη θέση στον τομέα των εξαγωγών κατασκευαστικών επιτευγμάτων παραγωγής αιολικής ενέργειας. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν επίσης να αυξήσει τον τουρισμό της, προσελκύοντας επισκέπτες απ’όλο τον κόσμο, που θέλουν να  δουν από κοντά τα επιστημονικά της επιτεύγματα.
Το νησί Samso
Ενας άλλος στόχος που τέθηκε το 1993 ήταν το στοίχημα κατά πόσο είναι εφικτή η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μιας τοπικής κοινότητας αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού, το στοίχημα κερδήθηκε από το Samso, ένα νησάκι με πληθυσμό 4.300 κατοίκων και έκταση 10.000 εκτάρια. Δέκα χρόνια μετά, οι ανάγκες σε ηλεκτρισμό καλύπτονται κατά 100% από αιολικά πάρκα και οι ανάγκες για θέρμανση καλύπτονται κατά 75% από φωτοβολταικά, ηλιακή ενέργεια και καυση βιομάζας.

Οι μεταφορές γίνονται με ηλεκτρικά αυτοκίνητα η κινούμενα με βιοντήζελ η βιοαιθανόλη από τα απόβλητα από τις φάρμες που υπάρχουν στο νησί. Στη διεθνή βιβλιογραφία το Samso καταγράφεται σαν η πρώτη ενεργειακά αυτόνομη κοινότητα. Το περίσσευμα της ενέργειας που παράγεται από τις ανεμογενήτριες πωλείται στο ηπειρωτικό τμήμα της χώρας με το οποίο το νησί είναι συνδεδεμένο. Οι ανεμογεννητριες ανήκουν  σε συνεταιρισμό στον οποίο συμμετέχουν οι κάτοικοι και φορείς του νησιού. Τα εργοστάσια παραγωγής ενεργειας επίσης ανήκουν σε ιδιώτες η σε συνεταιρισμούς των ιδιων των κατοίκων. 
Η εμπειρία αυτή των δέκα χρόνων, αξιοποιείται και προβάλλεται από την «Eνεργειακή Ακαδημία του Samso» η οποία ιδρύθηκε το 2002 και εχει και στόχο να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία, να συμβάλλει στην δημιουργία θέσεων εργασίας, καθως επίσης και να καταστήσει το νησί ένα τόπο επίσκεψης τόσο για Δανοιύς, όσο και για ξένους ερευνητές που εχουν σχέση με τις ΑΠΕ.
Παρά το γεγονός ότι ακούγονται όλα ρόδινα, εν τούτοις πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι 
και εδώ υπήρχε δυσπιστία και επιφυλακτικότητα από τους κατοίκους και έγιναν πολλές προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης .
Τελικά το όλο σχέδιο αναπτύχθηκε πάνω σε τρείς άξονες  :
  1. το αιολικό δυναμικό που διαθέτει το νησί και μάλιστα με πλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας
  2. η διασύνδεση  του νησιού με το ηπειρωτικό τμήμα της Δανίας και η δυνατότητα διοχέτευσης του ενεργειακού πλεονάσματος.
  3. η θετική, εν τέλει, διάθεση των κατοίκων και των άλλων φορέων, να αλλάξουν κάποιες παλαιές συνήθειες, με αντάλλαγμα το καθαρό περιβάλλον και τη συνέχιση της αειφόρου ανάπτυξης.
Ας ελπισουμε τον Δεκέμβριο2009 στη Συνδιάσκεψη της Κοπενχαγης για το κλίμα , οι ηγέτες να δείξουν στον κόσμο οτι πήραν το μήνυμα


Mαργαρίτα Κωνσταντινίδου


Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2009

Ανεξάρτητη Αρχή για τα δημόσια έργα

απο το ΒΗΜΑ

Θα εποπτεύει τις διαδικασίες των διαγωνισμών ώστε να είναι αδιάβλητες και αξιόπιστες όπως οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ


ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ | Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009


Αντιμέτωπος με την κληρονομιά του κ. Γ. Σουφλιά στα δημόσια έργα βρέθηκε ο υπουργός Υποδομών κ. Δ. Ρέππας, ο οποίος ανακαλύπτει ημέρα με την ημέρα ότι τα χέρια του είναι δεμένα σε διάφορα ζητήματα.Χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο όπου συζητήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, αποκάλυψε ότι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ τα έχει συμβολαιοποιήσει και ουσιαστικά δεσμεύσει ο προκάτοχός του ως το 2013. Μόνο 1 δισ. ευρώ έχει απομείνει για να το διαχειριστεί η νέα κυβέρνηση. Ο κ. Ρέππας, πιθανότατα θα χρειαστεί την προσεχή εβδομάδα να ενημερώσει πιο αναλυτικά για τα ζητήματα του υπουργείου του τον αρμόδιο Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας, καθώς έχει εξαγγείλει την ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής (ένα είδος ΑΣΕΠ, το ονομάζει ο ίδιος), η οποία θα διενεργεί τους διαγωνισμούς για τα δημόσια έργα. Σε γενικές γραμμές αυτό που θέλει ο κ. Ρέππας είναι να υλοποιήσει μια εξαγγελία του ΠαΣοΚ που έρχεται από το βάθος του χρόνου, από την εποχή των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου, για την ύπαρξη μιας Ανεξάρτητης Αρχής, τα μέλη της οποίας θα ψηφίζονται από Βουλή με διακομματική συνεννόηση. Η Αρχή αυτή θα εποπτεύει τις διαδικασίες των διαγωνισμών ώστε να είναι αδιάβλητες και αξιόπιστες όπως είναι οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ.


Ε πίσης, σχεδιάζει να αλλάξει το μειοδοτικό σύστημα που εφάρμοσε η ΝΔ για την ανάδειξη των αναδόχων στα δημόσια έργα και να το αντικαταστήσει με ένα πιο αντικειμενικό σύστημα το οποίο θα έχει ενδεχομένως ως αφετηρία τον μαθηματικό τύπο σε βελτιωμένη εκδοχή του. Δύο είναι τα σημεία«κλειδιά»: Να υπάρχουν λεπτομερείς μελέτες, οι οποίες να περιγράφουν ακριβώς το αντικείμενο ώστε να μην προκύπτει ανάγκη σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων, οι οποίες αυξάνουν ανεξέλεγκτα το κόστος των έργων και που τα τελευταία χρόνια από εξαίρεση έγιναν κανόνας.


Και να υπάρχουν πραγματικά τιμολόγια τα οποία να αποτυπώνουν τις τιμές της αγοράς. Στόχος του κ. Ρέππα είναι να τεθούν κανόνες στο παιχνίδι: «Πρέπει να βοηθηθούν οι ελληνικές εταιρείες να γίνουν εξωστρεφείς. Θέλουμε εθνικούς πρωταθλητές, πρέπει όμως να έχουμε και πρωτάθλημα» λέει στους συνεργάτες του.


Σε ό,τι αφορά τα δημόσια έργα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών βρέθηκε προ τετελεσμένων, όπως ειπώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είναι μόνο η δέσμευση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ έχει δώσει προκαταβολές σε κάποιες εταιρείες, οι οποίες εισπράττουν χρήματα από τα διόδια αλλά απειλούν με ενεργοποίηση ποινικών ρητρών επειδή δεν έχουν προχωρήσει οι απαλλοτριώσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν γίνει ούτε οι μελέτες. Η κατάσταση απαιτεί σκληρή επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων με τους αναδόχους ώστε να βελτιωθούν οι όροι τους.


Στο υπουργείο Υποδομών συζητείται επίσης το ενδεχόμενο αλλαγής πολιτικής στο θέμα των διοδίων. Η πρόθεση του υπουργείου είναι αφενός να μπουν διόδια στην Εγνατία οδό, έναν άξονα στον οποίον κινούνται φορτηγά από τα Βαλκάνια και την Τουρκία με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται υπερβολικά, αφετέρου να μειωθεί το κόστος των διοδίων στις εθνικές οδούς. Ωστόσο, όσο ξεκαθαρίζει η κατάσταση που παραλαμβάνει η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, ίσως επικρατήσουν δεύτερες σκέψεις για τη χρησιμοποίηση των εσόδων από τα διόδια για περιορισμένο διάστημα ώστε να κλείσουν «μαύρες τρύπες» στον προϋπολογισμό του υπουργείου.

Σκέψεις για διόδια στην Εγνατία