Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ


απο ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Ασεμπίγιο, πες αλεύρι...

thumb
Ο Καταλανός αρχιτέκτονας Χοσέ Ασεμπίγιο και οι θαυμαστές του στο Μέγαρο Μαξί­μου πρέπει να πέσουν με τα μούτρα στη μελέτη, αφού οι Έλληνες αρχιτέκτονες απάντη­σαν στα περισπούδαστα σχέδια για «καταριανό» τσιμέντο στο Ελληνικό με μια ολοκληρωμένη με­λέτη 308 σελίδων, που κλείνει στόματα και ελπί­ζουμε και τις ορέξεις για αρπαχτήστον χώρο που όλες οι κυβερνήσεις εδώ και χρόνια μας «απει­λούσαν» ότι θα γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο.
Το ερευνητικό πρόγραμμα που έγινε από το ΕΜΠ και την ΤΕΔΚΝΑ για λογαριασμό των δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Ελληνικού, τεκμηριώνει με επιστημονικά κριτήρια ότι ο χώρος των 5.500 στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου είναι αναγκαίο, εφικτό και φθηνό να γίνει Μητρο­πολιτικό Πάρκο.
Παρκάκια και αλσύλλια
Το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, που βλέπει τους «σωτήρες» από την αλλοδαπή να σουλατσά­ρουν στη χώρα, διαλύει με τεκμηριωμένα στοιχεία όλους τους μύθους για την έλλειψη κονδυλίων και τις θεωρίες περί «δίαιτας» και «βελονισμού» της Αθήνας. Παράλληλα, η έρευνα της ομάδας του ΕΜΠ υποδεικνύει και στρατηγική με βραχυπρό­θεσμες και μακροπρόθεσμες φάσεις για τη δημι­ουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου πρασίνου, άθλησης και πολιτισμού.
Τον τελευταίο καιρό διάφοροι καλοθελητές υποστηρίζουν διάφορα ευφάνταστα, όπως ότι η Αττική και ειδικότερα τα νότια προάστια σφύζουν από πράσινο και ότι η ορθή πολιτική άποψη είναι αντί ενός Μητροπολιτικού Πάρκου να δημιουργη­θούν πολλά μικρά αλσύλλια στις υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας.
Οι ερευνητές του ΕΜΠ διαφωνούν και υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια να πούμε «όχι» σε έναν χώρο πρασίνου τη στιγμή που στην Αθήνα αντιστοιχούν 2-2,5 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανά κάτοικο και μάλιστα σε μια πόλη που στο όνομα των Ολυμπιακών Αγώνων σπατά­λησε 1,23 τ.μ. ανά κάτοικο. Όσον αφορά τις θε­ωρίες περί μικρών πάρκων και «βελονισμού», στη μελέτη επισημαίνεται ότι «γνωρίζουν πολύ καλά και οι κυβερνώντες και οι πολεοδόμοι ότι ο ρόλος του Μητροπολιτικού – και γι’ αυτό λέγεται μητρο­πολιτικό – Πάρκου είναι άλλος από αυτόν του το­πικού ή του μικρού συνοικιακού πάρκου.
Αυτός ο τύπος τοπικών πάρκων που μπορεί ακό­μα να δημιουργηθεί στις ελάχιστες διαθέσιμες εκτάσεις των υποβαθμισμένων συνοικιών είναι αναγκαίος σε συνδυασμό με Μητροπολιτικά Πάρ­κα, όχι αντί αυτών».
Όπως επισημαίνουν οι μελετητές του ΕΜΠ, το κόστος κατασκευής του πάρκου προϋπολογίστηκε έως και 16φορές ακριβότερα από τα αντίστοι­χα έργα αναπλάσεων πρώην αεροδρομίων ή κα­τασκευής αντίστοιχων πάρκων στον ευρωπαϊκό χώρο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μελέτη που προ­κήρυξε την περίοδο 2003-2007 το τότε ΥΠΕΧΩ-ΔΕ για την αστική ανάπλαση της περιοχής, μελέ­τη που προέβλεπε τη δημιουργία εντός του πάρ­κου μιας μικρής πόλης με επιφάνειες κτιρίων οι οποίες κυμαίνονταν από τα 1.300.000 τ.μ. έως τα 1.450.000 τ.μ., οι Γάλλοι μελετητές εκτιμούσαν το κόστος κατασκευής στα 250 - 300 εκατευρώ, ενώ η τελική εκτίμηση του ΥΠΕΧΩΔΕ το ανέβασε στα 700 εκατευρώ.

Το μεγάλο φαγοπότι

Στα συμπεράσματά τους οι επιστήμονες υπο­γραμμίζουν ότι η υπερβολική εκτίμηση του κό­στους αποτελεί θέση και όχι πραγματικότητα, θέ­ση η οποία μάλιστα δεν προέκυψε τυχαία, αλλά πλασαρίστηκε συστηματικά,ώστε τελικά να αιτι­ολογηθούν τα σχέδια παραχώρησης της έκτασης, του έργου ή και της μετέπειτα εκμετάλλευσης στον ιδιωτικό τομέα.
Στη μελέτη του ΕΜΠ υπογραμμίζεται ότι τα τε­λευταία 7 χρόνια δεν υπήρχε χρηστή διαχείριση και συνέπεια πληρωμών από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσα στο Ελληνικό κατά πα­ράβαση των συμβάσεων που είχαν υπογράψει.
«Αν εισπράττονταν κανονικά τα μισθώματα, στα 5 έτη τα έσοδα του πάρκου θα ανέρχονταν σε 91,8 εκατ. ευρώ, στα 10 έτη σε 183,6 εκατ. και στα 15 έτη σε 275,5 εκατ. ευρώ. Εκτιμάται ότι με 275 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να κατα­σκευαστούν 2-3 πάρκα του μεγέθους του Ελληνι­κού».
Σύμφωνα με την καταγραφή που έχει γίνει αλ­λά και από στοιχεία που έχουν κατατεθεί και στη Βουλή, προκύπτει ότι «οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν κυρίως μακροχρόνιες συμβάσεις διέκοψαν τις πληρωμές προς το ελληνικό Δημόσιο μετά το 2008. Έτσι οι δύο κρατικές εταιρείες που διαχει­ρίζονται τον χώρο δεν εισπράττουν τα πιστοποιη­μένα χρέη που δικαιούνται σύμφωνα με τις υπογε­γραμμένες συμβάσεις».
Τι μπορεί να γίνει άμεσα...
Σύμφωνα με τους ερευνητές του ΕΜΠ, για να γίνει το Ελληνικό πάρκο υψηλού πρασίνου, άθλησης και πολιτισμού προς όφελος των κατοίκων του Λεκανοπεδίου και της Αττικής, θα πρέπει άμεσα να εγκαταλειφθούν τα σχέ­δια για δόμηση νέων πολεοδομικών ενοτή­των, για πώληση τμημάτων ή του συνόλου του χώρου και η ακύρωση των επίσης πολυ­δάπανων οδικών έργων στα σκέλη των λεω­φόρων Ποσειδώνος και Αλίμου. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, προτείνουν:
 ♦ Να αρθούν άμεσα οι εσωτερικές περιφράξεις και να απομακρυνθούν όλες οι λυόμε­νες κατασκευές που χρησιμοποιούνται ως εκθεσιακοί χώροι στον προαύλιο χώρο του αεροδρομίου, ώστε αφενός μεν να αποφευ­χθεί ο περαιτέρω κατακερματισμός του χώ­ρου και αφετέρου να αναστραφεί η εικόνα υποβάθμισης.
 ♦ Να εφαρμοστεί άμεσα στην παράκτια ζώ­νη η υπάρχουσα νομοθεσία για τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέρο­ντος, με παράλληλη ανάκληση διοικητικών αποφάσεων «εξαιρέσεων» οι οποίες έχουν εκδοθεί από το πρώην υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ.
♦  Να αποδοθεί άμεσα σε δημόσια χρήση ως πάρκο το 56% του χώρου.
♦  Να αξιοποιηθούν σταδιακά 241 από τα 480 υφιστάμενα κτίρια με αποκλειστική διά­θεση των εσόδων στο πάρκο, μέσα από ήπι­ες χρήσεις. 
♦  Να δημιουργηθεί ένας μεγάλος ανοιχτός αθλητικός πόλος μητροπολιτικής εμβέλειας. 
♦  Να δημιουργηθεί κέντρο πολιτισμού.
 ♦  Να δημιουργηθεί τοπικό κέντρο με κοινω­νικού χαρακτήρα χρήσεις.

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

ΚΥΤΤΑΡΑ ΖΩΗΣ, υπαίθριος χώρος για όνειρα

απο το Architravel


Project Name: Cells of Life
Construction year: 2008
Website:
Address: Jupiter Artland, Bonnington House, Kirknewton , EDINBURGH - United Kingdom


Architect(s) : Charles Jencks (www.charlesjencks.com)
Project Category: Urban


Latitude: 55.9033
Longitude: -3.41582


Cells of Life


Eight landforms and a connecting causeway surround four lakes and a flat parterre for sculpture exhibits. The theme is the life of the cell, cells as the basic units of life, and the way one cell divides into two in stages called mitosis (presented in a red sandstone rill). Curving concrete seats have cell models surrounded by Liesegang rocks. Their red iron concentric circles bear an uncanny relationship to the many organelles inside the units of life. From above, the layout presents their early division into membranes and nuclei, a landform celebration of the cell as the basis of life.
(text from Jupiter Artland)
more

Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2011

Τέλη Ιανουαρίου το πρόγραμμα αναβάθμισης κατοικιών

απο το ΣΚΑΙ

Για τα τέλη Ιανουαρίου αναβάλλεται η εξαγγελία του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών "Εξοικονομώ Κατ΄Οίκον". 

Το ζήτημα τέθηκε από τραπεζικούς φορείς, που θεώρησαν ότι ο αριθμός των ενεργειακών επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ την παρούσα στιγμή δεν εξασφαλίζει την εύρυθμη απόδοση του προγράμματος για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς. 

Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαργαρίτα Καραβασίλη, "το ΥΠΕΚΑ πιστοποιεί περί τους 200 προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές κτηρίων και λεβήτων μηνιαίως, ώστε τον Ιούνιο να διαθέτει περισσότερους από 1000 επιθεωρητές". 

Με το ρυθμό αυτό και δεδομένου ότι η κατάθεση και έγκριση των αιτήσεων θα απαιτήσει ένα τετράμηνο από την εξαγγελία του προγράμματος, υπολογίζεται ότι οι πρώτες εκταμιεύσεις θα γίνουν προς τα μέσα Ιουνίου. Έτσι δεν δημιουργείται αγορά δύο ταχυτήτων καθώς -χθες- το ΥΠΕΚΑ έδωσε παράταση στην υποχρέωση ενεργειακού Πιστοποιητικού στις μισθώσεις ακινήτων μικρότερων των 50 τμ. 

Από την πλευρά του το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) υπολογίζει ότι μέσα στο Φεβρουάριο θα έχει ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο συμφωνιών με την αγορά, για την παροχή εκπτώσεων σε υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, στο πλαίσιο του προγράμματος "Χτίζοντας το μέλλον" που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στο Ζάππειο.

Τρίπολη: Ανακαινίστηκε το Μαλλιαροπούλειο

απο τη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Μαλλιαροπούλειο Θέατρο

Μαλλιαροπούλειο Θέατρο
Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου και πλήρως εκσυγχρονισμένου Μαλλιαροπουλείου Δημοτικού Θεάτρου Τρίπολης πραγματοποιήθηκαν από τον απερχόμενο δήμαρχο Τρίπολης, Αλέξανδρο Κοτσιάνη.
Το έργο της αναστήλωσης και επαναλειτουργίας του Μαλλιαροπουλείου, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το υπουργείο Πολιτισμού, την περίοδο που υφυπουργός Πολιτισμού ήταν ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης.
Η αναστήλωσή του ήταν πραγματικά ένα πολύ δύσκολο έργο, αφού στόχος ήταν να παραδοθεί ένα, σύγχρονο, ασφαλές και απολύτως λειτουργικό θέατρο, αλλά ταυτόχρονα να διατηρηθεί η αισθητική και η αρχιτεκτονική αυτού του υπέροχου νεοκλασικού κτιρίου. Το τελικό αποτέλεσμα κατάφερε να εκπληρώσει και τους δύο στόχους, παραδίδοντας στους πολίτες της Τρίπολης ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό κόσμημα.
Μετά από επισταμένη μελέτη, στην οποία ελήφθησαν υπ’ όψη μάρτυρες και φωτογραφική τεκμηρίωση, το νέο Μαλλιαροπούλειο θέατρο αναπαριστά με μεγάλη ακρίβεια όλο το εσωτερικό και εξωτερικό διάκοσμο του κτιρίου, όπως αυτό δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα. Αναπαράχθηκαν με πιστότητα τα περισσότερα εσωτερικά και εξωτερικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και προσετέθησαν άλλα, ενώ οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί του κτιρίου έγιναν με βάση ειδική μελέτη διακόσμου εγκεκριμένη από το υπουργείο Πολιτισμού.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου, μιλάμε για ένα πλήρως ανακαινισμένο κτίριο με σεβασμό στην παράδοση και με νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό.
Ο απερχόμενος δήμαρχος, Αλέξανδρος Κοτσιάνης, στην ομιλία του διάβασε αρχικά ένα μήνυμα του Πέτρου Τατούλη, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του . Ο κ. Κοτσιάνης, μεταξύ των άλλων, έκανε μία σύντομη αναφορά στην περίοδο από το 1999 μέχρι και σήμερα, όπου ολοκληρώθηκε η αναστήλωση του θεάτρου και ειδική αναφορά στην προσφορά του Πέτρου Τατούλη για τον οποίο είπε ότι «αν δεν ήταν στο υπουργείο Πολιτισμού, ίσως το έργο να μην έχει ξεκινήσει».
Στη συνέχεια ο κ. Κοτσιάνης επεσήμανε ότι για εκείνον δεν έχουν σημασία τα έργα. Προτιμώ -τόνισε- να είμαι ο Δήμαρχος που ξήλωσε την πλατεία Αρεως και κατεδάφισε την κάτω αγορά και όχι ο «ο δήμαρχος των έργων». Υπογράμμισε ότι δεν κάνει απολογισμό, και ότι δεν χρειάζεται να πει τι έργα έκανε η παράταξή του, γιατί ο πολίτης τα βιώνει καθημερινά, περνά πάνω από "το γεφύρι στα σφαγεία", πίνει νερό από τις πηγές του Σάγκα, ενώ για το θέατρο ανέφερε πως "το Μαλλιαροπούλειο αποτελεί ένα σύμβολο της Τρίπολης των νεανικών μας χρόνων, αλλά και ένα σύμβολο της Τρίπολης του 21ου αιώνα. Χαίρομαι γιατί αυτό το τόσο συμβολικό κτίριο, είναι σήμερα έτοιμο να λειτουργήσει".
Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Τρίπολης, Γιάννης Σμυρνιώτης δήλωσε, "νομίζω ότι το Μαλλιαροπούλειο Θέατρο έχει μία διττή σημασία. Αφενός πρέπει να αποτελέσει το σπίτι του θεάτρου. Αλλά, πέρα από αυτό, είναι ένα μνημείο το οποίο έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία, γιατί αποτελεί αρχιτεκτονικό μνημείο των αρχών του αιώνα. Μέσα από τα νομικά πρόσωπα, που εκ των πραγμάτων, δημιουργούνται, μέσα από τον Καλλικράτη, θα προσπαθήσουμε αυτό το θέατρο να έχει την τύχη, που πρέπει να έχει. Διότι είναι γεγονός ότι στην πορεία του υπήρχαν και καλές και καλές στιγμές. Και λειτούργησε νομίζω ανάλογα με τη συγκυρία της στιγμής. Μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από το νέο θεσμικό πλαίσιο να πάρει τη θέση που του αξίζει."

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης...

επειδή φαίνεται οτι η κοινή γνώμη.....;


ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΟΧΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΠΕΑ)
Σε σχέση με την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ), μετά την δημοσιοποίηση της εγκυκλίου 2279/22.12.2011 του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ», η ΠΟΜΙΔΑ ενημερώνει τα μέλη της και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ ισχύει από 9-1-11 για όλες τις αγοραπωλησίες, και για τις νέες μισθώσεις ολόκληρων κτιρίων. Για τις μισθώσεις τμημάτων κτιρίων (δηλαδή μεμονωμένων ιδιοκτησιών διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων κλπ.) η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ αναβάλλεται για ένα εξάμηνο και θα ισχύσει από 9-7-11.
Παραμένουν εκκρεμή και ζητούμε την άμεση ρύθμιση των...
 εξής σημαντικών προβλημάτων: