Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Επιστολή για τα κτήρια του αρχιτέκτονα Ν. Μητσάκη στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία

      

απο το MonuMenta


Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 ξεκίνησε να συνεδριάζει το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από πολύμηνη διακοπή. Μέσα στα θέματα που εξέτασε ήταν η αναπομπή του θέματος χαρακτηρισμού ή μη ως μνημείων του Υπόστεγου Γυμναστικής, του διώροφου κτηρίου και του ισόγειου κτίσματος λουτρών στον περιβάλλοντα χώρο του διατηρητέου κτηρίου της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίαςστις οδούς Μαρασλή, Αλωπεκής και Σουηδίας στην Αθήνα, σημαντικών κτηρίων με χαρακτηριστικά του μοντέρνου κινήματος της δεκαετίας του 1930, έργα του γνωστού αρχιτέκτονα Νικολάου Μητσάκη.
Η MOnuMENTA έστειλε επιστολή στα μέλη του ΚΣΝΜ εκφράζοντας τη θέση της υπέρ του χαρακτηρισμού των κτηρίων. 

Ακολουθεί η επιστολή:

                                                                   Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2010

Γραμματεία Κεντρικού
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων
Καρύτση 10
10561 Αθήνα

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να καταθέσουμε τη θέση της MOnuMENTA υπέρ της διατήρησης του χαρακτηρισμού ως διατηρητέων μνημείων του Υπόστεγου Γυμναστικής, του διώροφου κτηρίου και του ισόγειου κτίσματος λουτρών στον περιβάλλοντα χώρου του διατηρητέου κτηρίου της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας επί των οδών Μαρασλή, Αλωπεκής και Σουηδίας. Ευελπιστούμε ότι το ΚΣΝΜ θα γνωμοδοτήσει υπέρ του χαρακτηρισμού των σπουδαίων αυτών κτισμάτων που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα μνημεία από προηγούμενο ΚΣΝΜ.
1/03/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: