Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Ex Arsenale de La Maddalena - ΣΑΡΔΗΝΙΑ


Το έργο που παρουσιάζουμε είναι στη Σαρδηνία,  La Maddalena και πρόκειται για την αναδιαρρύθμιση ενός  πρώην στρατιωτικού λιμανιού, στην οποία περιλαμβάνονται η οργάνωση  15.000 τετραγωνικών μέτρων  δημόσιας προκυμαίας, ένα νέο συνεδριακό κέντρο, ξενοδοχείο και επαναχρησιμοποίηση  υπαρχουσών κτισμάτων  που προορίζονται για εμπορική χρήση και ναυτικές εκδηλώσεις. Τα κτίρια καλύπτουν έκταση 155.000 τετραγωνικών μέτρων.
Το στοιχείο της αειφορίας και του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού  είναι κύρια στοιχεία στον σχεδιασμό του έργου και προσδίορίζονται αναλυτικώτερα στην χρήση θαλασσινού νερού για θέρμανση και δροσισμό, χρήση ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση του νερού και ενσωμάτωση ΦωτοΒολταικών πανέλλων.
Αρχιτέκτων : Stefano Boeri Architetti.

Δεν υπάρχουν σχόλια: