Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Διαμορφώσεις στο φυσικό τοπίο ΝΟΡΒΗΓΙΑ , αρχ. Reiulf Ramstadαπο το viaggidiarchitettura


Ταξιδεύοντας σε ορεινούς απότομους δρόμους με πολλές στροφές, δεν είναι εύκολο να βρούμε ανοιχτούς χώρους και όσο γιά τη στάθμευση είναι σχεδόν θαύμα. Στη Νορβηγία, παρά το ανάγλυφο και το όχι ήπιο κλίμα, το πρόβλημα δεν υπάρχει, χάρη στην Υπηρεσία Διοίκησης δημοσίων δρόμων, η οποία έχει σοφά επενδύσει στην αρχιτεκτονική τοπίου, με την ανανέωση των 18 αστικών οδών, κινητοποιώντας 60 αρχιτεκτονικά γραφεια και εφαρμόζοντας 131 προτάσεις. Το Reiselivs-prosjektet, ξεκίνησε το 1994, ξεπέρασε τα 1 δις ευρώ και είναι ένα μουσείο 1.850 χιλιόμετρων μήκους, το οποίο αποσκοπεί στην οικονομική ανάπτυξη μέσω του τουρισμού με την κατασκευή της εθνικής τουριστικής διαδρομής (enhver endring turistveger) σε όλη τη χώρα. Οι παρεμβάσεις στο αστικό τοπίο, που ευτυχώς παρέμεινε άγριο, περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις υγιεινής, ανάπαυσης και χώρους στάθμευσης (πάντα για δύο αυτοκίνητα), καθώς επίσης μονοπάτια και καταφύγια για πικ-νικ.
more
http://www.reiulframstadarkitekter.no/

Δεν υπάρχουν σχόλια: