Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Υποχρεωτικοί οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί εφεξής για έργα του Δημοσίου και των ΟΤΑ

απο την ΑΥΓΗ
Την υποχρεωτική προκήρυξη διαγωνισμών μελετών ή σχεδίων ιδεών κάθε "αξιόλογου τεχνικού έργου" το Δημοσίου, των νομικών προσώπων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κ.ά. προβλέπει απόφαση της υπουργού ΠΕΚΑ Τ. Μπιρμπίλη. Ως αξιόλογα τεχνικά έργα αναφέρονται στον τομέα των αρχιτεκτονικών μελετών κτηριακών έργων και έργων τα κτήρια με τις εξής χρήσεις:
- Πολιτιστικά κτήρια και πολιτιστικές εγκαταστάσεις (μουσεία, βιβλιοθήκες, κτήρια εκθέσεων, πινακοθήκες, γλυπτοθήκες, πνευματικά κέντρα κ.λπ.).
- Χώροι συνάθροισης κοινού (συνεδριακά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφοι, αμφιθέατρα, χώροι διαλέξεων, χώροι συναυλιών κ.λπ.).
- Κτήρια διοίκησης (δικαστικά μέγαρα, δημαρχεία, υπουργεία, τελωνεία, πυροσβεστικοί σταθμοί, δασαρχεία κ.λπ.).

- Περιφερειακά και νομαρχιακά νοσοκομεία.
- Παιδικοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας, βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα απεξάρτησης.
- Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου και δημοτικές αγορές.
- Επιβατικοί σταθμοί λιμένων, αεροδρομίων, σιδηροδρόμων και υπεραστικών λεωφορείων.
- Ιεροί ναοί και γενικά θρησκευτικοί χώροι αναμορφωτήρια, φυλακές, κτήρια ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.
- Συγκροτήματα κατοικίας που πραγματοποιούνται με την εφαρμογή οργανωμένης δόμησης ή κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων.
- Αθλητικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας.
Επίσης και υφιστάμενα κτήρια τα οποία ανακαινίζονται, αλλά και οι διαμορφώσεις - αναπλάσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων (σημαντικών πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων, υπερτοπικής ή ιστορικής σημασίας πλατειών, οδών, πεζοδρόμων και παραλιακών περιοχών, περιβάλλοντος χώρου διατηρητέων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου).
Στην υποχρέωση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού υπόκεινται και οι παρεμβάσεις που αφορούν αστικό σχεδιασμό ευρύτερης κλίμακας, όπως και τα σχέδια εξοπλισμού ανοιχτών κοινόχρηστων χώρων, όπως και αρχαιολογικών.
Στον τομέα των πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών οι μελέτες ιδεών για τη στρατηγική ανάπτυξη ιδιαίτερης σημασίας περιοχών. Με την απόφαση κατηγοριοποιούνται οι διαγωνισμοί ενώ προβλέπεται η κατάρτιση ενιαίου καταλόγου κριτών που συγκροτείται από τριμελή επιτροπή εκπροσώπων του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, του ΤΕΕ και του ΥΠΕΚΑ, της οποίας προεδρεύει ο εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ.
Η επιλογή των κριτών από τους καταλόγους θα διενεργείται με κλήρωση και δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή του ίδιου κριτή σε περισσότερους από ένα διαγωνισμό κατ’ έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: