Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Τα νέα... σχέδια για τους αρχιτέκτονες

απο το ΒΗΜΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ


Δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ συμπεριλαμβάνεται στα επαγγελματικά τους δικαιώματα

ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

Δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και κατ΄ επέκταση διεκδίκησης μιας θέσης στον δημόσιο τομέα της χώρας θα έχουν στο μέλλον όσοι αρχιτέκτονες έχουν αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα στις χώρες από τις οποίες απέκτησαν το πτυχίο τους, χωρίς να τίθεται πλέον θέμα συγκρίσεως προγραμμάτων σπουδών με τα ελληνικά πανεπιστήμια ή τόπου σπουδών. Μόνη προϋπόθεση θα είναι να έχουν λάβει τις βεβαιώσεις επαγγελματικής ικανότητας στις χώρες όπου σπούδασαν και την ακόλουθη αναγνώριση των σπουδών τους από το νέο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του υπουργείου Παιδείας, το οποίο και θεσπίζεται με το Προεδρικό Διάταγμα που ενσωματώνει στο εθνικό μας δίκαιο την κοινοτική Οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005 για εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε, δίδεται στους έλληνες ή ξένους πολίτες που έχουν αποκτήσει το επαγγελματικό δικαίωμα στη χώρα τους η δυνατότητα να ζητήσουν την ελληνική «αναγνώριση» του επαγγέλματός τους μέσω του ΣΑΕΠ (πρώην ΣΑΕΙΤΕ), κάτι που ουσιαστικά υποχρεώνει πλέον και το αρμόδιο Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ) να τους εγγράψει ως μέλη του.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στα άρθρα του Προεδρικού Διατάγματος που αναφέρονται στο επάγγελμα των αρχιτεκτόνων, τα οποία και παρουσιάζει αναλυτικά «Το Βήμα». Οπως αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα που βρίσκεται για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η αρχή της αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων εργαζομένων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ισχύει και για τους αρχιτέκτονες. Ετσι, όπως και για άλλα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, στο επάγγελμα των αρχιτεκτόνων το ένα κράτος-μέλος της ΕΕ θα πρέπει να δείχνει εμπιστοσύνη προς τους εταίρους τους και τους μηχανισμούς ελέγχου που έχουν αναπτύξει. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για έναν αρχιτέκτονα προκειμένου να τυγχάνει γενικής αναγνώρισης εντός της ΕΕ είναι τέσσερα έτη πλήρους παρακολούθησης (ενώ στην Ελλάδα οι σπουδές της Αρχιτεκτονικής διαρκούν πέντε έτη). Οι λεπτομέρειες της αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων αρχιτεκτόνων που έχουν πάρει το πτυχίο τους από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 του Προεδρικού Διατάγματος. Στο Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνονται και δύο παραρτήματα που αφορούν τους τίτλους εκπαίδευσης που πρέπει να έχει ένα αρχιτέκτονας για να εργαστεί νομίμως στις χώρες της ΕΕ, να εγγραφεί στις επιστημονικές ενώσεις και στα επιμελητήριά της, καθώς και τους φορείς που πιστοποιούν την επάρκειά του.

Οπως αναφέρεται στο άρθρο 46 του Προεδρικού Διατάγματος, «η εκπαίδευση του αρχιτέκτονα περιλαμβάνει τουλάχιστον είτε τέσσερα έτη πλήρους απασχόλησης είτε έξι έτη σπουδών, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία έτη πλήρους απασχόλησης,σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα και πιστοποιείται με την επιτυχία σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου». Στο κείμενο αναφέρεται ότι «η εν λόγω εκπαίδευση πρέπει να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου, το πρωταρχικό στοιχείο της να συνιστά η Αρχιτεκτονική και πρέπει να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της εκπαίδευσης στον τομέα της Αρχιτεκτονικής», καθώς και να παρέχει την εγγύηση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

O πως είναι γνωστό, στην Ελλάδα οι σπουδές Αρχιτεκτονικής είναι πενταετείς και προσφέρονται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τα Πανεπιστήμια Πατρών, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Θράκης και Κρήτης, ενώ αρμόδιο για το πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος αρχιτέκτονα είναι το ΤΕΕ.

Σε άλλες χώρες όμως, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, πτυχία σπουδών αρχιτέκτονα δίδονται από πανεπιστήμια, κολέγια και σχολές, ενώ τις σχετικές βεβαιώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα παρέχει το Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανών Αρχιτεκτόνων (RΙΒΑ). Για να τύχει αναγνώρισης ένας ευρωπαίος πολίτης που έχει σπουδάσει στη Βρετανία πρέπει να έχει βεβαιώσεις ασκήσεως επαγγελματικού επιπέδου Ι, ΙΙ (RΙΒΑ Ι και RΙΒΑ ΙΙ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: