Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

O πράσινος ΓΟΚ και το τέλος της αντιπαροχής

Πιό σημαντικό απο την ψήφιση του Νόμου, είναι η εξασφάλιση της εφαρμογής του και κυρίως η ελαχιστοποίηση των ερμηνευτικών εγκυκλίων...γιατί εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα
απο το RE+D
Ο επονομαζόμενος και πράσινος ΓΟΚ εισάγει την χρηματοδότηση της κατασκευής στη βάση φοροαπαλλαγών -έναντι του υφιστάμενου συστήματος της αντιπαροχής που διαμόρφωσε την εικόνα των ελληνικών πόλεων τα τελευταία πενήντα χρόνια - δίνει την δυνατότητα διαπραγμάτευσης των όρων δόμησης ανά περιοχή με αντισταθμιστικά οφέλη για την πόλη, αλλάζει το μέγιστο ύψος των οικοδομών, επιδοτεί τον όγκο για βιοκλιματικά κτίρια και θεσπίζει πλαίσιο για την αγορά δικαιωμάτων γης με την μετατροπή σε άυλους τίτλους.
Το μεγάλο αυτό εγχείρημα έχει αναλάβει να συντονίσει το τελευταίο δεκάμηνο η Γενική Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κυρία Μαρία Καλτσά.
Tι σημαίνει πράσινος ΓΟΚ
Kαταργούνται οι παράμετροι ως προς τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο, ως προς την κάλυψη του κτιρίου, ως προς τα επιτρεπόμενα ύψη, ως προς τη σχέση του με τις γειτονικές οικοδομές, ως προς τις προεξοχές του. Και ακόμη αλλάζει η προσέγγιση σε ότι αφορά τη σχέση με τον φυσικό αερισμό, τον κλιματισμό και τη σκίαση, αλλά και τη σφράγιση του εδάφους.
Αλλάζει η αντίληψη ως προς τις εγκαταστάσεις, γεγονός που καθιστά απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη shafts (κατακόρυφα και οριζόντια)
για να εξυπηρετoύνται νέες τεχνολογίες.
Εισάγονται νέα δεδομένα στη μελέτη αερισμού και φωτισμού των χώρων, αλλάζουν τα ελάχιστα ύψη ορόφων καθώς πλέον το 2,40μ. δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις του βιοκλιματικού σχεδιασμού και αποσυνδέεται ο ΣΔ απο τον όγκο αυτό καθεαυτό.

Ο πράσινος ΓΟΚ προβλέπει ευελιξία στις αλλαγές των εσωτερικών χώρων ώστε το κτίριο να μπορεί να μεταλλάσσεται στην μικρή διάρκεια της ζωής του οδηγόντας στην χρήση υλικών φιλικότερων από το beton, και ενσωματώνοντας κοινές πρακτικές ξηρής δόμησης.
Τέλος με το νέο ΓΟΚ προβλέπεται η σύντμηση των διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών με στόχο να μην ξεπερνά τη μία εβδομάδα, ενώ σημαντική ευθύνη επωμίζεται πλέον ο μηχανικός και η πολεοδομία αναλαμβάνει το ρόλο του ελεγκτή της εφαρμογής της μελέτης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: